Subiect

Isus Hristos

Mormon Newsroom

Isus Hristos reprezintă nucleul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, care-I poartă numele. Membrii Bisericii cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Singurul Fiu Născut în trup ( Ioan 3:16). Sfinţii din zilele din urmă acceptă declaraţiile profetice din Vechiul Testamentcare fac referire directă şi puternică la venirea lui Mesia, Salvatorul întregii omeniri. Membrii Bisericii acceptă, de asemenea, relatările din Noul Testamentdespre naşterea, viaţa şi slujirea, moartea şi învierea lui Isus Hristos.

Fiecare rugăciune rostită acasă şi fiecare cuvântare rostită în capelă se încheie în numele lui Isus Hristos. Însemnele împărtăşaniei(similare cuminecăturii) care sunt luate săptămânal în cadrul adunărilor de preaslăvire sunt simboluri ale ispăşiriiSale. Hristos, asemenea Tatălui Său, are un trup fizic – acelaşi trup care a ieşit din mormânt după învierea Sa şi pe care El i-a invitat pe apostolii Săi să-l „[pipăie] şi [să-l vadă]” ( Luca 24:39).

Fiind singurul om perfect care a trăit vreodată, Isus a stabilit, în viaţa Sa, exemplul pe care trebuie să-l urmeze toată lumea. Pentru că oamenii păcătuiesc, sacrificiul ispăşitor al lui Hristos plăteşte preţul pentru păcate cu condiţia pocăirii individuale. Sacrificiul Său, permite, de asemenea, ca toată omenirea să fie înviată la stadiul de nemurire. El este Salvatorul şi, la un moment dat, va fi Judecătorul.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Îndrumări cu privire la stilul de scris.

Descarcă poze »