Îndrumări cu privire la stilul de scris – numele Bisericii

Îndrumări cu privire la stilul de scris – numele Bisericii

Subiect

Numele oficial al Bisericii este Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Numele întreg i-a fost dat lui Joseph Smith prin revelaţiede la Dumnezeu, în 1838.

Deşi termenul de „Biserica Mormonă” a fost folosit pentru mult timp de public ca o poreclă a Bisericii, acesta nu este titulatura autorizată, iar Biserica nu încurajează utilizarea sa.

Atunci când scrieţi despre Biserică, vă rugăm să urmaţi următoarele îndrumări:

  • În prima menţiune, este de preferat să folosiţi numele întreg al Bisericii: „Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă”.
  • Vă rugăm să evitaţi folosirea termenilor „Biserica Mormonă”, „Biserica SZU” sau „Biserica din Zilele din Urmă”.
  • Atunci când este necesară o prescurtare, se încurajează utilizarea termenilor „Biserica” sau „Biserica lui Isus Hristos”.
  • Atunci când se face referire la membrii Bisericii, se preferă denumire „Sfinţi din Zilele din Urmă”, deşi denumirea de „mormoni” este acceptabilă.
  • Cuvântul „Mormon” este folosit corect atunci când se face referire la numele proprii, cum ar fi cartea lui Mormon, Corul Tabernacolului Mormon sau Drumul Mormon sau atunci când este folosit ca adjectiv în expresii de genul „pionieri mormoni”.
  • Termenul „mormonism” este acceptabil în a descrie combinaţia de doctrină, cultură şi stil de viaţă unice ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din zilele din Urmă.
  • Atunci când se face referire la organizaţii care practică poligamia, termenii „mormoni”, „mormoni fundamentalişti”, „dizidenţi mormoni”, etc. sunt incorect folosiţi. Ghidul stilistic al Associated Press menţionează: „Termenul Mormoneste incorect folosit atunci când se face referire la celelalte… biserici care au luat naştere în urma diviziunii ce a avut loc după moartea lui [Joseph] Smith”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.