Conducere şi organizare

Preşedinţia Zonei Europa

Administrarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este înlesnită prin împărţirea pe zone geografice. În Statele Unite şi Canada, fiecare zonă este supravegheată de către un membru al Preşedinţiei Cvorumului celor Şaptezeci, care îşi are sediul în oraşul Salt Lake, Utah. Alte zone sunt supravegheate de către un preşedinte de zonă şi doi consilieri care sunt, de obicei, membri ai Cvorumurilor celor Şaptezeci şi locuiesc în zonele ce le-au fost desemnate.

Prima Preşedinţie

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este condusă de ...

Cvorumul celor Doisprezece

Unul dintre cei doisprezece bărbaţi a fost vameş iar alţi câţiva au fost pescari care îşi aruncau mrejele în apele din Galilea. Când au fost chemaţi să slujească, ei s-au dedicat lucrării de a fi, în faţa lumii, martori ai Celui care i-a chemat.